Kitos nuostatos

Kitos nuostatos

  1. Visi pranešimai UAB BANELITURAS turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
  2. Sutartis tarp Kliento ir UAB BANELITURAS sudaroma ir atsiunčiama į kliento nurodytą elektroninį paštą ir vykdoma valstybine kalba.
  3. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje  DASTOURS įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el.paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 466, interneto svetainėje www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityje ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr .