Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

  1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias paslaugas. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
  2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms paslaugoms įgyvendinti: savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, asmens dokumento numerį, asmens dokumento galiojimo datas, kuriais bus įvykdomos paslaugos, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi įvykdant paslaugą. UAB BANELITURAS patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik paslaugų pardavimo ir įgyvendinimo tikslais, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES), LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
  3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo DASATOURS Parduotuvėje būdų (plačiau – IV Taisyklių skyriuje). Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka su paslaugos įgyvendinimo laiku.
  4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą DASATOURS. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus paslaugų įgyvendinimui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su UAB BANELITURAS DASATOURS Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš paslaugų pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
  5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas UAB BANELITURAS . Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna UAB BANELITURAS . Tačiau tokia rezervacija laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai UAB BANELITURAS  gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už paslaugas; kai atsiskaitoma banko pavedimu, rezervacija laikoma vykdytina, kai gaunamas Kliento mokėjimas – rezervacija laikoma vykdytina nuo to momento, kai klientas patvirtina savo užsakymą UAB BANELITURAS DASATOURS Parduotuvėje.
  6. Klientui pateikus užsakymą, DASATOURS sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos paslaugos bei Kliento pateikti duomenys.
  7. UAB BANELITURAS gavęs pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą paslaugoms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas rezervacijos patvirtinimu tarp Kliento ir UAB BANELITURAS vykdymo pradžios momentu.
  8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas UAB BANELITURAS  duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
  9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.